Thursday, February 24, 2011

Om Egyptens nya vänster

Min artikel i veckans Flamman om försöket att ena Egyptens vänster i ett nytt parti finns nu på nätet. Som framgår i intervjun med Elhab Eidarou har det alltså inte tagits något formellt beslut om att slå samman existerande organisationer och partier, även om många av deras medlemmar verkar står bakom det här initiativet.

No comments:

Post a Comment