Thursday, March 15, 2012

Artiklar: Vänstern och presidentvalet i Egypten

Jag skriver i dagens Flamman om vänsterns situation i Egypten efter parlamentsvalet. Jag vill också starkt rekommendera bloggaren Baheyyas mycket intressanta och inspirerande rapport från den socialistiska människorättsadvokaten Khaled Ali's presidentvalskampanj.

Friday, March 9, 2012

Internationella kvinnodagen i Egypten


Rapport från internationella kvinnodagen i Kairo. Tusentals krävde att kvinnor ska vara delaktiga i skrivandet av en ny konstitution - ett krav som egyptiska feminister slogs för på 50-talet, utan framgång.

Tuesday, March 6, 2012

Ska exportindustrin diktera vår utrikespolitik?


Med anledning av Ekots avslöjande om att Sverige i hemlighet hjälper Saudiarabien att bygga upp en modern vapenindustri vill jag påminna om den här artikeln som jag skrev i Fria Tidningen för knappt ett år sedan: "Arabvärldens diktaturer - en svensk guldgruva". Naturligtvis är det den svenska exportindustrins intressen som ligger bakom när såväl socialdemokrater som borgerliga partier driver på för ett närmare militärt samarbete med en av världens hårdaste diktaturer. Det bekräftas också av de dokument som Sveriges Radio kommit över:

"Mars–april 2008. Krismöten på svenska försvarsdepartementet. Efter prins Khaleds brev sprider sig på nytt oron i det svenska regeringskansliet. Den försämrade relationen med Saudiarabien kan innebära att flera för industrin viktiga affärskontrakt hotas.
Möte på försvarsdepartementet 17 mars 2008: ”Hur kan vi reparera situationen i Saudiarabien, hela verksamheten i regionen står på spel.”

Möte på försvarsdepartementet 8 april 2008: ”Industrin, bland annat Ericsson börjar känna sig hotad. Det här kan bli väldigt allvarligt”.

Det går att moralisera över det militära samarbetet med Saudiarabien, men ännu bättre är att erkänna och börja diskutera de mäktiga ekonomiska intressen som ligger bakom, och vilket inflytande de har över Sveriges utrikespolitik. Ska svenska exportföretag, eller ännu värre den saudiarabiska regimen, verkligen få diktera vilka stater vi har militärt samarbete med?

I media: DN, DNSvD, Aftonbladet, Expressen, Svt, SR, SR.