Thursday, February 17, 2011

Egypten - uppdateringar och länkar – 17/2

* Strejk- och protestvågen fortsätter. Lokförare och biljettkontrollanter demonstrerade idag på tågstationer runt om i landet. Arbetare vid Suezkanalen demonstrerade för bättre vilkor, men lovade samtidigt att inte störa båttrafiken genom kanalen (en sådan aktion skulle löpa stor risk att mötas med sträng repression från militären). Samtidigt fick militären gripa in för att hindra strejkande lärare från att ta sig in på utbildningsministeriet. 45 tidigare avskedade domare hotar med en öppen demonstration utanför justieministeriet från och med söndag med krav på justitieministern Mamdouh Marei's avgång, samt att de ska återfå sin jobb. (Artikeln säger inte varför de avskedades).

* Arbetsrättsjuristen Khaled Ali skriver om strejkvågen i landet och presenterar en lista med åtgärder som militären borde ta för att visa att de tar arbetarnas krav på allvar. Det viktigaste kravet är utan tvekan att upplösa styrelserna för den statskontrollerade fackliga federationen och dess medlemsförbund, men notera också punkt 5: Förbud mot bemanningsföretag, som enligt Ali har "återinfört slaveriet" i Egypten. Om bemanningsbranschen är omdebatterad i Sverige så går det lätt att föreställa sig hur det ser ut i Egypten, där verkliga fackföreningar lyser med sin frånvaro och respekten för den arbetsrättslagstiftning som trots allt finns i praktiken är obefintlig.

* Fackliga ledare på Egyptens största textilfabrik, Misr Spinning and Weaving i Mahalla, som försöker bilda en självständig fackförening har hittills samlat in 3000 namnunderskrifter. En namnlista är inte en fackförening – men det är inte ett obetydligt steg med tanke på att alla försök att bilda fackföreningar utanför den statskontrollerade federationens kontroll fortfarande betraktas som olagliga.

* Enligt människorättsaktivisten Aida Seif al-Dawla ska 22 gripna aktivister förhöras av en militär åklagare imorgon, och Amnesty manar den egyptiska militären att upphöra med tortyr av fångar efter flera vittnesmål från gripna demonstranter. Samtidigt lovar militärjuntan att häva undantagstillståndet innan de kommande presidents- och parlamentsvalen.

* Medlemmar av vänsterpartiet Tagammu i Sinai uppger att de hoppade av partiet i protest när partiledaren Refaat al-Sayyed gick med på att förhandla med vicepresidenten Omar Suleiman medan Mubarak fortfarande satt vid posten. Liknande rapporter har kommit från andra regioner – det ska bli intressant att se hur många av Tagammus medlemmar som ansluter sig till det nya vänsterparti som kan vara på väg att bildas.

* Issandr el-Amrani skriver om protesterna i Libyen, som han menar är de viktigaste av de som inträffat runt om i regionen den här veckan. Jag är böjd att hålla med – så sent som igår pekade många experter ut Libyen som det land som löpte minst risk att råka ut för ett folkligt uppror...


No comments:

Post a Comment