Monday, February 7, 2011

Fackföreningar mobiliserar - ungdomsrörelsen har fått en ledare

Hossam al-Hamalawy rapporterar att Egyptens fristående fackföreningar planerar en demonstration utanför den statskontrollerade fackliga federationen EFTU:s högkvarter på onsdag med krav på att dess ordförande Hussein Megawer ska åtalas för korruption samt att alla restriktioner på facklig organisering ska hävas. Från EFTU kommer man sedan marschera till Befrielsetorget för att stödja demonstranterna där. Det är så vitt jag vet den första organiserade fackliga manifestationen i Kairo sedan revolutionen började, och ett viktigt steg för den egyptiska fackföreningsrörelsen.

Idag tisdag planerar också universitetsprofessorer en demonstration till Befrielsetorget för att visa sitt stöd med revolutionen. Samtidigt tycks "ungdomsrörelsen" nu ha den informella ledare som journalister förgäves har letat efter sedan revolten började: aktivisten och Google-marknadschefen Wael Ghonim som frigavs igår efter att ha varit försvunnen sedan de första demonstrationerna den 25 januari. En facebook-sida med titeln "Jag ger Wael Ghonim rätten att tala i mitt namn" har i skrivande stund drygt 90 000 medlemmar och antalet ökar i rasande tempo... Här finns ett videoklipp med den första intervjun med Wael efter frigivandet med engelsk översättning.

No comments:

Post a Comment