Sunday, February 13, 2011

Egypten – uppdateringar och lästips

Några korta kommentarer och länktips om utvecklingen i Egypten:

*Det styrande militärrådets besked igår att den nuvarande regeringen (som utsågs av Mubarak för två veckor sedan och består av före detta militärer samt personer från Mubaraks parti NDP) samt alla guvernörer (som också utsågs av Mubarak) ska sitta kvar tills vidare har inte mottagits väl bland landets demokratiaktivister. Om beslutet ligger fast bådar det verkligen inte gott för den framtida utvecklingen. Det minsta som måste ske för att löftet om fria val ska ha någon trovärdighet är att någon slags civil övergångsregering tillsätts som inte domineras av den förra regimens män, att alla politiska fångar friges och att undantagslagarna genast hävs. Det är uppenbart att slaget är långtifrån vunnet.

*Mindre sammanstötningar ägde rum mellan militärpolis och demonstranter på Befrielsetorget när armén i morse gick in för att köra iväg de sista demonstranterna och riva deras tält. Tusentals fler rapporteras nu ha begett sig till platsen som svar på maningar att försvara torget.

*Hani Shukrallah skriver för Al-Ahram om vad som måste göras för att säkra en demokratisk utveckling och varnar för att en överdriven rädsla för att Egypten är på väg mot militärstyre kan leda till "kamp mot väderkvarnar". Jag tror att han underskattar militärledningens intresse av att motverka en verklig demokratisk utveckling (inte minst på grund av de enorma ekonomiska intressen man byggt upp under 60 år av militärstyre), men kanske har han samtidigt en poäng: det viktiga just nu är inte symboliska konfrontationer med militären på Befrielsetorget utan att bygga vidare på den organisering av demokratiska och progressiva krafter som pågår runt om i landet, inte minst den fria fackföreningsrörelsen.

*Strejkvågen fortsättar med växande kraft runt om i landet. Enligt Al Jazeera pågår nu minst 35 arbetarprotester runt om i landet. Igår lamslogs t.ex. busstrafiken i Alexandria efter att tusentals chaufförer gick ut i strejk för bättre villkor och strejkerna fortsätter också i Suez. Hur länge kommer militären att tolerera sådana aktioner?

*Hundratals poliser demonstrerar idag i Ismailiyya i protest mot att de tvingades använda våld mot demonstranter och mot korruption bland högre befäl. Det rapporteras om liknande protester även i Kairostadsdelen Dokki och utanför inrikesministeriet, där armén ska ha skjutit varningsskott i luften för att skringa demonstrerande poliser.

*Militärledningens löfte att man ska "respektera alla internationella avtal" (inte minst fredsavtalet med Israel) har mottagits lite olika. Det har naturligtvis välkomnats av Israels regering, men kritiska röster inom Egypten tolkar det som en signal om att militären tänker garantera att den tidigare utrikespolitiska linjen ligger fast – inte minst fortsatt medverkan i Israels blockad av Gaza – vilket naturligtvis är oförenligt med en genuint demokratisk utveckling.

*Hossam al-Hamalawy har en fantastisk samling bilder och filmklipp från de senaste veckorna på sin blogg.

*Los Angeles Times rapporterar om sjunkande stöd för den förre IAEA-chefen Mohammed ElBaradei. Själv misstänker jag att det snarare handlar om att utländska medier som kraftigt överdrev stödet för ElBaradei före revolutionen nu börjar anpassa sin rapportering till verkligheten.

*Hosni Mubarak ska ha ägnat sina sista veckor vid makten åt att säkra sin förmögenhet, som uppsakttas uppgå till mellan 3 och 40 miljarder dollar. Channel 4 News försöker i sin tur pussla ihop vad som egentligen hände bakom kulisserna det sista dygnet innan Mubaraks avsked. De exakta detaljerna lär förbli för evigt omtvistade eftersom alla inblandade har ett intresse av att framhäva sin egen roll och några opartiska ögonvittnen knappast finns.

*Den inflytelserike egyptiske islamiske tänkaren Youssef el-Qaradawi, som lever i exil i Qatar och har nära band till Muslimska Brödraskapet, säger i en intervju med Al Jazeera att "frihet är viktigare är att inrätta islamisk lag."

No comments:

Post a Comment