Tuesday, February 15, 2011

Nytt vänsterparti bildas i Egypten

Ett 100-tal representanter för olika vänstergrupperingar i Egypten samlades igår kväll för att diskutera planer på att bilda ett nytt vänsterparti för att ena den splittrade egyptiska vänstern. En förberedande kommitté har utsetts och de närvarande enades om följande fem punkter/krav kring den rådande situationen (väldigt hastig översättning) :

1. Att kämpa för att förverkliga alla revolutionens krav: undantagslagarna ska hävas, politiska fångar friges, övergrepp begångna av säkerhetsstyrkorna utredas, åtal väckas mot de som förskingrat folkets egendom, alla representanter för den förra regimen lämna sina poster, korrupta element inom poliskåren rensas ut och den interna säkerhetstjänsten upplösas.

2. En ny regering måste bildas fri från personer med koppling till den förra regimen.

3. En grundande kongress bör inkallas för att skriva en författning för en demokratisk stat som inte diskriminerar mellan medborgare.

4. Alla lagar som begränsar yttrandefriheten eller rätten till fri organisering ska hävas.

5. Kraven på demokrati kan inte separeras från krav på åtgärder för social rättvisa och fullständigt nationellt obereonde.

No comments:

Post a Comment