Thursday, February 10, 2011

"Landet tillhör inte dig"

Från Al Jazeera: Mäktig intervju med en major i den egyptiska armén som anslöt sig till demonstranterna på Befrielsetorget igår. Han säger bland annat: "Min lojalitet är med Egypten. Den här regimen har förlorat sin legitimitet efter 30 år av repression... Jag ber dig: Ge dig av. Det här landet tillhör inte dig. Herr president Hosni Mubarak, jag ber dig: lyssna på folkets krav."

No comments:

Post a Comment