Thursday, February 24, 2011

Stabilitet?

Ett störande klipp från Wadi Natrun mellan Kairo och Alexandria där armén i onsdags med brutala metoder gick in för att riva en mur som påstås ha byggts "olagligt på statens mark" kring ett kloster – enligt företrädare för den koptiska kyrkan av säkerhetskäl efter en massflykt från ett fängelse i närheten under revolutionen. Oavsett om muren var olaglig eller ej är det fullständigt befängt att det skulle vara militärens uppgift att riva den – i synnerhet i det "känsliga läge" som nu råder där minsta strejk eller arbetarprotest beskrivs som ett hot mot den nationella säkerheten. Miljoner egyptier bor i hus som byggts olagligt på statlig eller privat mark, i strid mot alla stadsplaner och förbudet mot att bygga på odlingsbar jord. I det här fallet handlar det dessutom om öken... Jag kan inte tolka agerandet som annat än ett uppenbart försök från juntans sida att så splittring mellan Egyptens religiösa grupper och utpressa landets kristna till att stödja den nya regimen – samma strategi som Mubarak utvecklade till fulländning under sina trettio år vid makten. Någon som har en annan tolkning?

No comments:

Post a Comment