Sunday, February 13, 2011

Ungdomarna och generalerna

Det här torde vara något unikt i historien: en grupp egyptiska ungdomsaktivister (inklusive den numera berömda google-marknadschefen Wael Ghonim) har idag bjudits in för att träffa två representanter från det militärråd som innehar den högsta politiska makten i Egypten – och passande nog lagt ut ett slags protokoll från mötet på facebook. Några av "mötets slutsatser" är:

* Militären försäkrar att man inte är ute efter att behålla makten och att en civil regering är den enda vägen framåt för Egypten.

* Militären hävdar att man vägrade gripa in med våld mot folket trots hårda påtryckningar (från Mubarak, får man förmoda – vittnen uppger dock att underbefäl på marken faktiskt fick order från arméledningen att gripa in mot demonstranterna på Befrielsetorget fredagen den 28 januari men vägrade; om det stämmer var det deras vägran snarare än arméledningens goda avsikter som avgjorde den följande utvecklingen).

* Det styrande armérådet har bara bildats för att försvara revolutionens legitima krav.

* Militären arbetar "skyndsamt" med att förändra den sittande regeringen, men tålamod är nödvändigt för att skydda landets intressen.

* Militären uppmanar folket att "vända blad" och arbeta med full kraft för att återta de förluster som den egyptiska ekonomin drabbats under de senaste veckorna.

* Alla som gjort sig skyldiga till korruption kommer att straffas (egyptiska medier har verkligen flödat över av rapporter om korruption inom den föregående regimen de senaste dagarna – men fortfarande tycks det vara tabu att anklaga personer inom militären...).

* En kommitté har bildats (oklart vilka som ingår i den) för att se över konstitutionen. En folkomröstning om förändringar av konstitutionen ska hållas inom två månader.

* Militären välkomnar möten med fler grupper av egyptiska ungdomar den närmaste tiden.

* Militären uppmanar alla egyptier att återvända till arbetet, investera pengar på börsen när den öppnar igen och uppmuntra turister att återvända till landet... (Man undrar: vad ska de arbetslösa eller de som inte har pengar över att investera göra?)

Den egyptiska ungdomsrörelsen är för tillfället minst sagt splittrad mellan de som litar på generalerna och de som menar att revolutionen måste fortsätta. Några intar en mellanposition och manar till fortsatta protester varje fredag tills revolutionens mål förverkligats. Om militären ska vinna över fler på sin sida tror jag att de ganska omgående måste byta ut alla NDP-figurer i regeringen till personer utan kopplingar till Mubaraks regim.

No comments:

Post a Comment