Saturday, February 5, 2011

Militären stärker sitt grepp?

Den som vill förstå dagens besked om att flera personer ur det egyptiska regeringspartiet NDP:s högsta ledning sparkats/avgått idag bör läsa Issandr el-Amranis analys här. Den stärker det som jag skrev redan när Omar Suleiman utnämndes till vicepresident: att militären utnyttjar situationen för att stärka sitt grepp och placera sina egna allierade inom regimen på ledande poster. Om den analysen stämmer förklarar det varför armén hittills förhållit sig mer eller mindre "neutral" och inte tagit en aktiv roll på gatorna (med undantag för att militärpolis de senaste dagarna tyckas ha varit inblandad i flera gripanden av både demonstranter och människorättsaktivister). För militäretablissemanget är Hosni Mubarak i nuläget inte bara en belastning; tvärtom har de allt att vinna på att låta honom sitta kvar och det politiska kaoset fortsätta tills de är klara med sin "ommöblering" inom det styrande skiktet. Det är en deprimerande utveckling för alla som hoppas att den pågående massrörelsen ska föra Egypten närmare en verklig demokrati – och det säger dessutom en hel del om den verkliga innebörden av USA:s cyniska tal om en "ordnad övergång" till demokrati under Omar Suleimans ledning...

No comments:

Post a Comment