Sunday, March 20, 2011

Egyptens folkomröstning

I skuggan av kriget i Libyen hölls en historisk folkomröstning om ändringar av konstitutionen igår i Egypten. Det officiella resultatet har just meddelats på egyptisk TV: 14 miljoner "ja" och 4 miljoner "nej". Valdeltagandet sägs vara 41%, mycket lägre än de 60-80 procent som rapporterats tidigare, men långt högre än i något val som hållits i Egypten på årtionden. Flera aktivister som kampanjat för nej-sidan twittrar spontant att segersiffran för ja-sidan (77 procent) verkar överdriven.

Jag har skrivit om folkomröstningen och hur den klyvt den egyptiska oppositionen på mitten tidigare på bloggen. Issandr el-Amranis skriver idag om hur den rent praktiskt har genomförts och drar slutsatsen att det kunde gjorts bättre och att systematiskt fusk inte går att utesluta. Egyptiska organisationen för mänsklig rättigheter rapporterar ett antal oegentligheter på själva valdagen: bland annat ska medlemmar av Muslimska brödraskapet ha bedrivit kampanj för ja-sidan inne i vallokaler och i en del vallokaler ska det ha saknats domare. En präst i övre Egypten hävdar också att flera vallokaler i områden med en stor kristen befolkning ska ha stängts i förtid.

På det stora hela tycks valdagen ha varit lugn åtminstone jämfört med hur det såg ut under parlamentsvalet i höstas då flera personer dödades. Men presidentkandidaten Mohammed el-Baradei ska ha attackerats av salafister som anklagade honom för att vara en "amerikansk agent" när han gick för att rösta. Även en del ungdomsaktivister som kampanjat för nejsidan uppger att de utsatts trakasserier.

En av de mer upplyftande nyheterna från gårdagen är att både Muslimska brödraskapets högste ledare Mohammed el-Badie och Kairos guvernör Abdel Azim Wazeer stoppades av folket när de försökte gå före kön utanför vallokalen för att rösta...

(PS. läs också Issandr el-Amrani: "Fem frågor som få ställer om Libyen" om västmakternas intervention, som handlar om långt mer än en flygförbudszon.)


No comments:

Post a Comment