Thursday, March 24, 2011

Militärpolis på Campus

Via Hossam al-Hamalawy, från gårdagens attack mot demonstrerande studenter i Kairo, just efter att regeringen utfärdat ett dekret som förbjuder protester:

No comments:

Post a Comment