Monday, March 7, 2011

Demonstration i Kairo på internationella kvinnodagen

Egyptiska kvinnorättsaktivister planerar en demonstration på Befrielsetorget i Kairo imorgon eftermiddag med anledning av den internationella kvinnodagen. På en facebooksida listar de sju krav, bland annat att kvinnor ska delta i skrivandet av en ny sekulär konstitution och ny familjelagstiftning som ger kvinnor och män samma rättigheter.

No comments:

Post a Comment