Wednesday, March 30, 2011

Några ord om böckerna

Lars Linder skriver i DN (25/3, ej på nätet) om Leopard förlags antologi om revolutionen i Egypten där jag medverkar:

"Det gick fort i Egypten - som om revolutionen föddes just där och då, på Tahrirtorget inför rullande kameror. Naturligtvis fanns en förhistoria som ingen hann berätta, men med blixtens hastighet har nu Leopard förlag givit ut en liten bok med fyra bakgrundsessäer: "Revolution i Egypten. En gnista kan tända en päriebrand". Mest givande är Per Björklunds bilder från insidan om de protester och fackliga aktioner som under några år växte till ett självmedvetet nätverk...."

För den som vill ha mer av förhistorien vill jag rekommendera både Leopards antologi och Arvet efter Mubarak, som recenserades i SvD igår av en skribent som nöjer sig med att konstatera att boken erbjuder mer än titeln antyder.

No comments:

Post a Comment