Sunday, February 13, 2011

Militärstyre för demokrati?

Den egyptiska militärledningen har just utfärdat sin femte kommuniké där man meddelar att konstitutionen upphävs, parlamentet upplöses och militärrådet får rätt att utfärda lagar. En kommitté ska tillsättas för att arbeta fram en ny konstitution som ska godkännas i en folkomröstning, samtidigt ska den nuvarande regeringen sitta kvar fram till valet i september. Ingenting sägs om ett hävande av undantagslagarna eller frigivande av kvarvarande politiska fångar. Fullt militärstyre råder tills vidare under ledning av arméchefen Mohammed Hussein Tantawi, som av amerikanska diplomater beskrivits som "Mubaraks pudel" – knappast ett steg i rätt riktning. Fortsättning följer...

Uppdatering: Det råder viss förvirring om vad frysandet konstitutionen egentligen innebär. Betyder det att Muslimska brödraskapet som varit förbjudet i årtionden nu är lagligt? Att också undantagslagarna är "hävda"? En av nackdelarna med militärstyre: man vet inte vilka lagar som gäller förrän generalernas agerande visar vad som är tillåtet eller ej...

Uppdatering: Med hänvisning till en källa inom armén rapporterar reuters nu att militärrådet väntas utfärda en skarp varning till de som försöker "sprida kaos" och ett förbud mot fackliga möten och strejker. Kan vara en plantering i syfte att skapa rädsla, men extremt illavarslande är det i alla fall.

No comments:

Post a Comment