Monday, February 14, 2011

Egypten - uppdateringar och länkar – 14/2

* Strejkvågen fortsätter och militären skärper sina varningar mot trilskande arbetare – den behöver "lugn" för att kunna vägleda landet genom detta kritiska skede. Strejker hotar enligt militären ekonomin och den "nationella säkerheten" och ger "oansvariga grupper" en möjlighet att genomföra "olagliga handlingar."

* Hossam el-Hamalawy skriver om strejkvågen och varför han inte litar på generalerna för The Guardians Comment is Free.

* Våldsamma sammandrabbningar ägde rum när en demonstration som utlysts av Egyptens fria fackföreningar utanför den statskontrollerade fackliga federationen EFTU attackerades med glasflaskor och stolar som slängdes ut inifrån byggnaden.

* Tretton egyptiska människorättsorganisationer har sammanställt en lista på reformer som de menar krävs för att säkra en övergång till den demokratisk rättsstat. Kan vara bra att ha som referens till militärens agerande de närmaste veckorna. Om militären menar allvar med talet om en övergång till demokratiskt styre så måste man inte minst visa att man tänker respektera rätten till fri organisering, vare sig det handlar om fackföreningar, yrkesförbund eller NGO:er. Det statskontrollerade facket EFTU måste fråntas sitt juridiska monopol på facklig organisering och korruptionsanklagelser mot ledande företrädare utredas (vilket var två av kraven under demonstrationen som nämndes ovan).

* En bra sammanställning över de amerikanska vapentillverkare som tjänar stora pengar på det amerikanska "biståndet" till Egypten.

* Tariq Ali skriver kort och kärnfullt om den egyptiska revolten som "det politiska förnuftets återkomst i arabvärlden."

* Slavoj Zizek skriver längre om "miraklet på Tahrir" - läs! Och läs sedan intervjun med aktivisten Mona Seif, som berättar hur hon gick ut för att protestera mot låga löner och polisbrutalitet den 25 januari men plötsligt förstod att hon var en del av något mycket större – i samma ögonblick som hon insåg att hon bara var en av 20 000 människor på väg mot Befrielsetorget.


No comments:

Post a Comment