Friday, February 25, 2011

Militärjuntan slår till

Just nu: militärpolis och maskerade specialstyrkor har våldsamt skingrat demonstranter på Befrielsetorget i Kairo, där många stannat kvar efter dagens manifestation – en månad efter den egyptiska revolutionens början. Det rapporteras också att kravallpolis attackerat demonstranter i al-Mansoura med tårgas – första gången de centrala säkerhetsstyrkorna setts till i staden på flera veckor. Diktaturen lever.

No comments:

Post a Comment