Thursday, April 28, 2011

Strejkledare inför rätta - Första maj på Tahrir

Lagom till första maj rapporterar Hossam al-Hamalawy att Ali Fetouh, anställd på det statliga bussbolaget i Kairo och en av ledarna för transportarbetarnas strejker 2009 och i februari i år, kommer att ställas inför rätta den 7 maj anklagad för att ha "agiterat" för strejker.

Samtidigt förbereder den egyptiska vänstern – från de Revolutionära socialisterna till det nybildade Socialdemokratiska partiet – den fria fackföreningsrrörelsen och flera kvinnoorganisationer ett historiskt firande av Första maj på Befrielsetorget, revolutionens symboliska centrum. Demokratiska arbetarpartiet listar i sin inbjudan en rad krav som man tänker föra fram den här dagen, inte minst att den nationella minimilönen ska höjas till 1500 pund och en "maxlön" fastslås på 15 gånger minimilönen, ersättning utgå till arbetslösa och "monopolföretag" nationaliseras. (Första maj på Tahrir har naturligtvis också ett eget event på facebook).

Det sedvanliga statssanktionerade första maj-firandet har däremot ställts in, officiellt eftersom det inte finns någon president som kan leda det... (Mubarak hade för vana att ibland framträda och lova löneökningar och andra bonusar till statsanställda på arbetarrörelsens högtidsdag.). Den statskontrollerade fackliga federationen ETUF kommer dock fira dagen på sitt högkvarter, där man kommer att hylla revolutionens martyrer (ETUF-ledarskapet var naturligtvis motståndare till revolutionen...).

No comments:

Post a Comment