Friday, April 22, 2011

Organiseringen går vidare

Yassin Gaber skriver för Ahram Online om de "Folkliga kommittéerna för revolutionens försvar" som bildades under massprotesterna mot Mubarak och som sedan dess på många platser, ofta under ledning av vänsteraktivister, fortsatt att verka och nätverka för att involvera människor på lokal nivå i politiken. Kanske inte Egyptens tyngsta politiska rörelse just nu men bara ett av otaliga exempel på den intensiva organisering och politiska aktivitet som nu pågår i det tysta, bortom de senaste veckornas konfrontationer kring Befrielsetorget, åtalet mot Mubarak och andra medialt uppmärksammade händelser. (Uppdatering: Daily News rapporterar om kommittéernas första offentliga möte på Befrielsetorget idag).

* Läs också om Demokratiska arbetarpartiet, ett av de olika försöken att etablera nya vänsterpartier i Egypten.

* Tusentals Suezbor höll en "folktribunal" mot den tidigare guvernören.

* Invånare i Beni Suef protesterar mot utnämningen av en ny guvernör, som anklags för inblandning i korruption.

No comments:

Post a Comment