Tuesday, November 17, 2009

Egyptierna sörjer Sovjetunionen?

Det egyptiska folket går återigen mot strömmen: Tjugo år efter Berlinmurens fall presenteras en opinionsundersökning som visar att 75 procent av egyptierna beklagar Sovetunionens fall, samtidigt som de är besvikna över det "kapitalistiska systemet" och önskar en större statlig inblandning i ekonomin.

Uppriktigt sagt är jag förvånad över den här siffran (jag har aldrig hört någon egyptier tala väl om Sovjetunionen), men den är fullt begriplig om man ser saken i dess rätta sammanhang. Jag tvivlar till exempel på att flertalet egyptier vet särskilt mycket om förhållandena i Sovjetunionen. Däremot har de själva en högst påtaglig erfarenhet av övergången från en "socialistisk" eller snarare korporativistisk eller statskapitalistisk ekonomi till en oligarkisk och korrumperad rövarkapitalism, som gjort flertalet fattigare utan att de fått se en skymt av de ökade politiska friheter som följde med kommunismens fall i de flesta länder i det forna östblocket. 

Till skillnad från medborgarna i central- och östeuropa har Egyptierna alltså all anledning att sörja den fria marknadens triumftåg över världen men mycket få skäl att fira. När minnet av Sovjetunionens förbrytelser (inte minst invasionen av Afghanistan) nu förbleknar och hamnar i skuggan av nutida amerikanska koloniala äventyr är det kanske inte märkligt att socialismens idéer återuppstår i ett land som Egypten.

No comments:

Post a Comment