Friday, November 13, 2009

Maktspråk

När vår statliga myndighet för levande historia får i uppdrag att producera en upplysningskampanj om kolonialismens brott (jag är säker på att det händer vilken dag som helst nu) hoppas jag att man får med följande härliga citat ur en radiosändning från Cypern, som riktades till det egyptiska folket under Storbritanniens och Frankrikes invasion av landet i november 1956 (under Suezkrisen)

"...vi är tvungna att bombardera er var ni än finns. Föreställ er att era byar bombas. Föreställ er att era hustrur, barn, mödrar, fäder, farfäder och morfäder flyr från sina hus och lämnar kvar sin egendom. Detta kommer att hända er om ni gömmer er bakom era kvinnor i byarna... Om era byar och hem inte evakueras, är det inget tvivel om att de kommer att förstöras. Ni har begått en synd... då ni satte er lite till Abdul Nasser." 

Nassers brott? Att nationalisera Suezkanalen samtidigt som han erbjöd ekonomisk kompensation till ägarna, vars 99-åriga koncession ändå skulle gå ut inom ett årtionde. Dessutom tyckte den brittiske premiärministern Anthony Eden att han var en allmänt störande typ, och fransmännen ogillade att flera ledare för den algeriska befrielserörelsen fått en fristad i Kairo. Man förstår ju att det var nödvändigt att lära alla "farfäder och morfäder" en läxa.

No comments:

Post a Comment