Monday, November 2, 2009

Kulturens försvarare

I dagarna har en egyptisk skådespelare dömts att böta 10,000 egyptiska pund (några årslöner för en vanlig egyptier) för att ha "agerat utan tillstånd från skådespelarfacket." En bagatell, kan tyckas - censur och ingrepp mot den fria kulturen är ju vardagsmat i Egypten. Men också ett tillfälle att påminna om den kontrovers som rasade tidigare i år, då Egyptens kulturminister Farouq Hosni nyligen nästan blev vald till ny UNESCO-chef. Han hade starkt stöd från Frankrike och USA, som är ytterst måna om att bevara goda relationer till den egyptiska regeringen, men utnämningen stoppades efter en massiv opinionskampanj där Hosni anklagades för en rad antisemitiska uttalanden. Nu sitter han istället kvar på sin post i Egypten och övervakar landets skådespelare, författare och serietecknare så att de inte begår övertramp mot moral och sedlighet. Men de europeiska intellektuella som nyss rasade mot hans potentiella utnämning till UNESCO-chef har tystnat, trots att han indirekt är avlönad av EU. Hur ska vi tolka det?

No comments:

Post a Comment