Tuesday, November 10, 2009

Brödraskapets högervridning

Hossam Tammam, själv före detta medlem i rörelsen, skriver insiktsfullt om Muslimska Brödraskapets interna kris, som han beskriver som den djupaste sedan 1954 - då Nassers regim utnyttjade intern splittring i sitt försök att kontrollera organisationen. Han menar att rötterna till krisen ligger i en rubbad maktbalans mellan olika trender inom rörelsen, där den "konservativa" fraktionen skaffat sig något som liknar ett monopol över viktiga beslut rörande gruppens ideologiska inriktning.

The most critical setback occurred in 2007, when the proposed MB political party, which no one expected to see the light of day, unveiled its platform. That the reformists laid out their vision against the backdrop of a political clampdown gave the conservatives the opening they needed to oust the reformists from their positions of influence within the organisation, uproot their bases of legitimacy, and to introduce crucial changes into the political party platform. The most notorious amendments the conservatives added prohibited Copts and women from running for public office and subordinated the legislature to religious supervision. These two changes alone were sufficient to decimate the reformist character and aims of the platform.

The battle over the party's platform could have passed quietly amid the seemingly endless onslaught of clampdowns and other crises. Instead, it proved the beginning of the end to plurality, opening the floodgates to a battle over who has the right to speak for the organisation and shape its image.


Hossam Tammam menar att konflikten sannolikt kommer att förvärras inför nästa års val av ny Supreme Guide efter Mohamed Mehdi Akef och leda till en långtgående utrensning av mer reformistiska och fritänkande element. 

Om Tammam har rätt innebär det att en redan konservativ rörelse håller på att vridas ännu längre åt höger och bli ännu mer inåtvänd och sluten, just när Egypten efter decennier av misslyckad ekonomisk politik genomgår den största vågen av sociala protester och strejker på ett halvt århundrade. Mycket vältajmat.

No comments:

Post a Comment