Thursday, November 12, 2009

Demokratibistånd - pengarna i sjön?

Det amerikanska biståndsorganet USAID har gjort en intern revision av landets demokratibistånd till Egypten, och kommer - chockerande nog - fram till att det har varit... i stort sett menlöst. Trots att man spenderat 181 miljoner dollar sedan 2004 har tillståndet för mänskliga rättigheter, pressfrihet, korruption och andra demokratiindex försämrats de senaste åren. Mot den bakgrunden hamnar beskrivningarna av det svenska utvecklingsbiståndet som ineffektivt i ett nytt ljus, och de spridda ropen på större fokus på just demokratibistånd framstår som något förhastade, minst sagt. 

No comments:

Post a Comment