Wednesday, July 3, 2013

Egypten efter kuppen

Några snabba kommentarer igen.

1. En militärkupp ska kallas för en sådan oavsett om den har folkligt stöd eller ej. Allt annat vore ett orwellianskt övergrepp på språket.

2. Detta är en kupp som med stor sannolikhet inte föregåtts av omfattande planering. Om militären hade velat avlägsna Morsi hade man ett utmärkt tillfälle redan i november, när han öppet satte sig över konstitutionen.

3. De civila politiker som stödjer kuppen må tala storsint om nationell försoning, men de är i positionen att göra det endast därför att militären med våld arresterat presidenten, tagit över TV-huset, och nu konfronterar Morsis anhängare på gatorna. Det klingar en aning falskt, och de närmaste dagarna har de mycket att bevisa vad gäller behandlingen av sina motståndare. 

4. Egypten har nu en vägkarta för den politiska övergången - men två och ett halvt år för sent. I vilken utsträckning den fungerar beror på i vilken utsträckning Muslimska brödraskapet kan inkluderas i processen, något som känns väldigt avlägset nu. Brödraskapet är starkt nog för att på egen hand förhindra en fungerande och genuint demokratisk politisk process.

5. Majoriteten av Muslimska brödraskapets ledare är troligen pragmatiska nog att acceptera nederlaget. De vill i första hand försvara sin rörelse och sina sociala positioner och affärsverksamheter. De vill inte ha ett inbördeskrig, men är beredda att hota med ett för att få garantier mot förföljelse - något som de har all anledning att frukta. De kan inte heller kontrollera rörelsens yngre anhängare och har konkurrens från militanta grupper och individer som redan manar till våld, direkt eller indirekt. Några talar redan om "den fria egyptiska armén" och jämför den egyptiska militären med Assad.

6. Den farligaste aktören just nu är dock inte potentiella jihadistgrupper utan den enorma och oreformerade säkerhetsapparaten. Dess agenter har befunnit sig i ett limbo i två och ett halvt år och fruktat att den revolutionära rättvisan till slut skulle hinna ikapp dem. De behöver hotet från religiösa extremister för att motivera sin existens och är de största vinnarna på en våldsspiral. De lär inte hålla tillbaka om de får chansen att slå till mot Brödraskapet.

7. I går kväll stängdes flera religiösa och islamistiska tv-kanaler. Under natten rapporterades eldstrider mellan islamister och polis på flera platser, främst i övre Egypten, men uppgifterna är vaga. De närmaste timmarna och dagarna blir avgörande för hur det här utvecklar sig.

No comments:

Post a Comment