Saturday, August 6, 2011

Iftar på Tahrir

Ett hundratal aktivister hade samlats för att gemensamt bryta fastan på Tahrirtorget igår. Deras sånger och mat uppfattades uppenbarligen som ett hot mot den nationella säkerheten, för på kvällen attackerades de av militärpolis med gummikulor och elbatonger varvid flera sårades. Filmklippet nedan visar delar av händelseförloppet:

No comments:

Post a Comment