Sunday, August 7, 2011

Bahrain - den glömda revolutionen

Alla bör se den här dokumentären från Al Jazeera English om revolutionen i Bahrain, som orsakat officiella protester från regimen och också ska ha lett till att TV-kanalens team nekats inträde i landet:Trots repressionen tycks folkets frihetslängtan inte ha kvästs; den 29 juli ägde nya massprotester rum utanför huvudstaden Manama, i protest mot den "nationella dialog" som lanserades under upproret i mars. Dagarna efter stängdes ett av Läkare utan gränsers lokala kontor eftersom man hjälpt en sårad demonstrant.

Bahrain är ett av de tydligaste exemplen på västvärldens groteska dubbelmoral och realpolitik i förhållande till de arabiska revolutionerna. Att kritiken mot regimens brutala angrepp på demokratirörelsen i Bahrain har lyst med sin frånvaro beror naturligtvis delvis på att Bahrain varit en viktig militär allierad till USA sedan det första gulfkriget. På senare år har Pentagon spenderat hundratals miljoner på att bygga ut flott- och flygbasen på ön med mer permanenta faciliteter, och förra veckan ska det militära samarbetsavtalet mellan de båda länderna ha förlängts.

No comments:

Post a Comment