Sunday, January 30, 2011

Några ord om Mubaraks tilltänkta efterträdare

Några ord från The New Yorker om Egyptens nye vicepresident och den man som sannolikt sitter på den verkliga makten i landet för tillfället, Omar Suleiman. Till hans främsta meriter hör att han sedan slutet av 90-talet ansvarat för CIA:s hemliga tortyrprogram:

"As laid out in greater detail by Stephen Grey, in his book “Ghost Plane,” beginning in the nineteen-nineties, Suleiman negotiated directly with top Agency officials. Every rendition was greenlighted at the highest levels of both the U.S. and Egyptian intelligence agencies. Edward S. Walker, Jr., a former U.S. Ambassador to Egypt, described Suleiman as “very bright, very realistic,” adding that he was cognizant that there was a downside to “some of the negative things that the Egyptians engaged in, of torture and so on. But he was not squeamish, by the way.”"

Den perfekta efterträdaren i USA:s och västvärldens ögon, med andra ord...

No comments:

Post a Comment