Friday, February 10, 2012

Hot om våld inför strejk mot juntan


Inför den generalstrejk som revolutionära grupper utlyst imorgon (se mitt tidigare inlägg) har såväl mobiliseringen som regimens reaktion snabbt trappats upp. Maningen till strejker och civil olydnad har spritts mycket brett och är föremål för intensiv debatt i tidningar och populära politiska talkshows. Den har fördömts av det religiösa etablissemanget, inklusive den koptiska kyrkan och dar al-ifta' (den statliga myndigheten för islamiska "fatwor"), liksom (föga förvånande) av Muslimska brödraskapet och militärrådet.

På en del företag har anställda tvingas skriva under ett löfte om att inte delta i strejken. Men mest oroande av allt är att soldater och tanks har kallats ut på gatorna för att "upprätthålla ordningen". Samtidigt hetsar statliga medier och företrädare för regimen mot oppositionella, och det pågår en intensiv ryktesspridning och medvetna försök att skapa oro - t.ex. i Port Said där anonyma flygblad manade befolkningen att ockupera Suezkanalbolagets byggnader. Det finns med andra ord en mycket stor risk för att provokatörer eller baltagiyya med hjälp av våld eller skadegörelse försöker sabotera den här kampanjen.

En mycket oroande och absurd del av regimens motkampanj var när administratören för militärrådets officiella facebooksida anklagade det amerikanska universitetet i Kairo, AUC, för att vara ett redskap för USA:s försök att förstöra Egypten, eftersom två socialistiska professorer (Rabab el-Mahdi och Sameh Naguib) gett sitt stöd till de studenter som manar till strejk på lördag. Sådana klumpiga attacker på en hel institution och dess studenter kan lätt slå tillbaka på militärrådet, men de allt tätare angreppen på vänstern i synnerhet är en stor anledning till oro.

En rad politiska partier och ungdomsrörelser planerar idag flera marscher mot försvarsministeriet i Kairo för att kräva att militärrådet lämnar över makten. Förra gången man försökte ordna en stor marsch till försvarsministeriet i Abassiyya, i juli förra året, attackerades demonstrationen brutalt av säkerhetsstyrkorna och civilklädda baltagiyya...

Uppdatering: Tiotusentals demonstranter har samlats utanför försvarministeriet under eftermiddagen efter en marsch på upp till fyra timmar i vissa fall (filmklipp från en av dem nedan) - andra kom inte fram på grund av militärens avspärrningar. Samtidigt rapporteras att socialistledaren Sameh Naguib överfallits och kidnappats av civilklädda män i Alexandria och lämnats över till militären där.

No comments:

Post a Comment