Friday, September 3, 2010

Att spela i två lag samtidigt: Egyptens vacklande liberaler

Den framträdande egyptiska dissidenten och sociologen Saad Eddin Ibrahim väckte en del uppståndelse häromdagen när han skrev på en petition för presidentsonen Gamal Mubaraks rätt att ställa upp i presidentvalet - något ironiskt eftersom Ibrahim tidigare varit en ledande kritiker av Egyptens omvandling till en "pseudomonarki" i Syriens efterföljd. Alla är dock inte förvånande; den socialistiske journalisten Hossam el-Hamalawy menar till exempel att Ibrahim alltid varit en opportunist.

Vad man än tycker om Saad Eddin Ibrahim så förtjänar han i alla fall viss respekt för att han är öppen med sitt ställningstagande. Annars är det ganska vanligt att egyptiska liberaler tar avstånd från ett odemokratiskt "tronskifte" samtidigt som de i tysthet hoppas på ett lugnt och smidigt överlämnande av makten till Gamal – en präktig affärsman med ekonomexamen från London i bagaget, nära band till Washington och en stark tro på fortsatta marknadsliberala reformer.

Uppdatering: När något händer i den egyptiska politiken går det alltid att hitta en analogi till fotbollens värld. Galal Amer jämför i al-Masry al-Youm Saad Eddin Ibrahim (som också skrivit under en petition till stöd för oppositionskandidaten Mohamed el-Baradei) med fotbollspelaren Mohamed Nagy ("Geddo") som inför årets säsong hade skrivit kontrakt med de båda stora Kairoklubbarna och ärkerivalerna Ahly och Zamalek. Ibrahims försvar att han bara skrivit under på Gamal Mubaraks "rätt att ställa upp i presidentvalet" avfärdas av Amer: Det är el-dostor (konstitutionen) och inte el-doktor (doktorn) som avgör den saken.

No comments:

Post a Comment