Tuesday, March 23, 2010

Ockupation av islamisk nyhetssajt

Tips: Min artikel i Fria Tidningen om den vilda strejken på Islam Onlines kontor i Kairo. De strejkande journalisterna och redaktörerna har en egen blogg här (med en del uttalanden och inlägg på engelska). En intressant utveckling - om inte annat påminner den om att även sprituella auktoriteter som Yousef Al-Qaradawi är beroende av världsliga krafter för att nå ut med sitt budskap... Kanske kan den också ses som ett tecken på att idéer om journalistisk professionalitet och redaktionellt oberoende vinner framsteg i arabvärlden (al-Jazeera-effekten?). Visserligen står en del - men långtifrån alla - av journalisterna på IOL nära det Muslimska Brödraskapet, men sajten har också gjort sig känd för att anställa öppet "sekulariserade" muslimer (och tydligen även icke-muslimer) och för att publicera kritik mot MB, inte minst i samband med konflikten mellan "reformister" och "konservativa" om rörelsens politiska program för ett par år sedan.

No comments:

Post a Comment