Thursday, December 10, 2009

Minareter och folkmord

Andreas Malm skriver, apropå minaretförbudet i Schweiz och den efterföljande debatten i Sverige, en mycket viktig artikel i Aftonbladet om islamofobins ohyggliga konsekvenser - inte i en möjlig framtid utan i vårt omedelbara förflutna: "På den plats där det senaste folkmordet i Europa kulminerade har de överlevande rest en minaret." Läs hela!

No comments:

Post a Comment