Thursday, December 10, 2009

Underjordisk mur täpper till Gazabornas andningshål


Bilden ovan tog jag i Rafah i januari 2008 när militanta palestinier sprängt delar av den groteska betongmur som Israel byggde längs gränsen mellan Gaza och Egypten flera år tidigare. Då strömmade hundratusentals palestinier in i Egypten för att fylla på de sinande förråden av förnödenheter. Idag är de hundratals smugglingstunnlarna mellan Egypten och Gaza ett viktigt andningshål för Gazaremsans isolerade invånarna. Men nu gör Egypten och USA gemensam sak för att täppa till detta, genom att bygga en enorm, bombsäker, metallbarriär under marken för att skära av tunnlarna. En 11 kilometer lång och 18 meter hög mur under marken - lagom till 20-årsjubileet av Berlinmurens fall. Grattis, mänskligheten.

No comments:

Post a Comment