Wednesday, October 28, 2009

Egypten: tågkatastrofer och facklig kamp


Den egyptiska fotografen Mohamed Ali Eddin har lagt upp ett set med bilder från resultatet av lördagens otäcka tågkrasch söder om Kairo, där 25 människor dödades och ett 50-tal skadades. 

Egypten har skakats av flera liknande olyckor på senare år, vilket utan tvekan delvis är ett resultat av korruption och vanskötsel inom det statliga järnvägsbolaget. Men en lika viktig faktor som ofta glöms bort är repressionen mot all fristående facklig aktivism i landet.

Transportarbetare, inte minst inom det statliga järnvägsbolaget, spelade en central roll i det tidiga 1900-talets fackliga kamp och det nationalistiska motståndet mot den brittiska ockupationen. Men sedan de Fria Officerarnas kupp 1952 och det efterföljande infogandet av alla fackföreningar i en toppstyrd och hårt kontrollerad centralorganisation har nästan allt verkligt fackligt arbete avstannat. 

Efter en vild strejk 1986 åtalades över 200 lokförare under hårda "antiterrorlagar," vilket visar vilka risker fackliga aktivister i landet utsätter sig för.

På senare år har stagnerande löner och växande klyftor ändå lett till en våg av vilda strejker, som också spritt sig till transportsektorn och det statliga järnvägsföretaget (jag har bloggat om några av dessa aktioner här). Och bland lokförare och andra järnvägsarbetare är, förutom de låga lönerna, just bristande underhåll ett av de främsta klagomålen. Ändå är det ofta just de arbetare som dagligen riskerar sitt eget liv - och trakasseras av säkerhetspolisen eller tvångsförflyttas när de påtalar säkerhetsbrister - som pekas ut som syndabockar när olyckor inträffar.

Bilden ovan: Strejkande lokförare ger en rundtur i ett av det statliga järnvägsbolagets illa underhållna diesellok. Kairo, 20 Januari 2009.

No comments:

Post a Comment