Friday, October 30, 2009

Kampen om Jorden

Ett tips: I senaste numret av Ordfront (5/2009) finns inte bara mitt reportage om återgången till kvasi-feodalism på den egyptiska landsbygden under slagord om den fria marknadens välsignelser, utan också ett utdrag ur den egyptiska feministiska författaren Nawal al-Saadawis nya roman. Tyvärr inte på nätet.

No comments:

Post a Comment