Friday, November 18, 2011

Tillbaka till Tahrir - folket vs juntan?
Tahrirtorget i Kairo kl 10.45 i morse lokal tid (via Sherine Tadros).

Idag väntas massiva protester över hela Egypten – de första sedan Mubaraks fall som stöds av i stort sett hela det politiska spektrat, från den radikala vänstern till ultrakonservativa salafister.

Som vanligt råder ingen fullständig enighet om demonstrationernas krav, vilket avspeglas i de olika namn som dagen getts: "maktöverlämnandets fredag", "det enda kravets fredag" eller "fredagen för att försvara demokratin". Socialistiska och liberala grupper (som var de första att mana till demonstrationer idag) kräver en deadline för överlämnandet av makten till en vald civil president i april 2012, istället för maj 2013 som militären föreslagit. Islamisterna riktar istället främst in sig på de "suprakonstitutionella principer" som skulle ge militärledningen ett mycket stort inflytande över skrivandet av en ny grundlag och i praktiken ett permanent skydd mot civil kontroll t.ex. genom kravet att militärens budget ska förbli hemlig. (Den egyptiska vänstern motsätter sig naturligtvis också de här principerna, men till skillnad från islamisterna avfärdar de hela idén att militären skulle ha något med skrivandet av en ny konstitution att göra).

Misstänksamheten mot Muslimska Brödraskapets och salafisternas agenda är som vanligt stor i det sekulära lägret. En del grupper har valt att bojkotta protesten som de menar har "kapats" av islamister, och en allt viktigare skiljelinje i egyptisk politik går just mellan de som ser islamisterna som huvudfienden och de som ser militären som det allvarligaste hotet mot revolutionen. Men om de förra var fler i våras är det tydligt att de senare har blivit fler för varje dag som gått, efter att militären ställt tusentals egyptier inför summariska militärdomstolar, använt allt brutalare våld för att slå ner protester och deklarerat sin beslutsamhet att behålla makten åtminstone till början av 2013 och i praktiken krävt vetorätt över den nya konstitutionen.

Att de senaste dagarnas intensiva förhandlingar mellan övergångsregeringen och representanter för det islamistiska lägret misslyckats beror antagligen lika mycket på militärrådets vägran att vika sig som på det faktum att Brödraskapets ledning länge stått under växande press från den yngre generationen inom rörelsen att ta ställning mot militärens maktanspråk och övergrepp, och därför tvingats inta en ovanligt hård attityd. Trots den fortsatta splittringen mellan Egyptens politiska krafter markerar dagens protest därför en viktigt vändpunkt, och det övergripandet budskapet är tydligt: nej till fortsatt militärstyre, öppet eller förtäckt.

Uppdatering: Tahrir före fredagsbönen:I media: "Tusentals demonstrerar mot militärstyret i Egypten" - Cecilia Uddén intervjuar ledaren för de egyptiska socialdemokraterna (i själva verket en samling liberala intellektuella). SvD rapporterar också om protesterna men underdriver kraftigt dess storlek, medan DN.se väljer att istället skriva om nakenbloggaren Aliaa Magda el-Madi.

No comments:

Post a Comment